Snelfietsroutemakelaar Brabant

In het nieuwe uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016 – 2020 is door de Provincie Brabant een duidelijke ambitie neergezet over het betrekken van bedrijven aan de voorkant bij de voorbereiding en aanleg van snelfietsroutes. Gedachte daarbij is dat bedrijven een positieve bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van het gebruik van de snelfietsroutes. Dat kunnen ze op verschillende manieren doen. Het belangrijkste is dat zij actie ondernemen om hun eigen werknemers te stimuleren en te faciliteren om met de fiets naar het werk te komen. Daaraan vooraf gaat de vraag op welk moment we bedrijven kunnen betrekken bij de aanleg van de snelfietsroutes. En op welke manier we fietsstimulering lopende de planvorming van het project al kunnen prikkelen. Studio Kwiek werkt in samenwerking met XTNT & &Morgen als Snelfietsroutemakelaar richting de werkgevers rondom de snelfietsroutes. Via de betrokken gemeenten benadert, informeert en inspireert Studio Kwiek werkgevers over de snelfietsroute en de voordelen van fietsen voor zowel werkgever als medewerker.

2017-09-20T10:10:47+00:00